Tổng cục Dự trữ Nhà nước nói về việc đến nay mới mua được 7.700 tấn gạo

Tổng cục Dự trữ Nhà nước mới chỉ mua được 7.700 tấn gạo, 4% yêu cầu cảu Chính phủ. Ảnh minh họa. Ảnh LDO.
Tổng cục Dự trữ Nhà nước mới chỉ mua được 7.700 tấn gạo, 4% yêu cầu cảu Chính phủ. Ảnh minh họa. Ảnh LDO.
Tổng cục Dự trữ Nhà nước mới chỉ mua được 7.700 tấn gạo, 4% yêu cầu cảu Chính phủ. Ảnh minh họa. Ảnh LDO.
Lên top