Toan tính đằng sau sự cởi mở đến khó tin của Apple

Một khi Apple cho phép kết nối cuộc gọi Facetime đến Android Phone thì người dùng iPhone tại Việt Nam có thể mở rộng phạm vi video call bằng tính năng này. Ảnh minh họa: TL.
Một khi Apple cho phép kết nối cuộc gọi Facetime đến Android Phone thì người dùng iPhone tại Việt Nam có thể mở rộng phạm vi video call bằng tính năng này. Ảnh minh họa: TL.
Một khi Apple cho phép kết nối cuộc gọi Facetime đến Android Phone thì người dùng iPhone tại Việt Nam có thể mở rộng phạm vi video call bằng tính năng này. Ảnh minh họa: TL.
Lên top