Bảo vệ quyền riêng tư: Người dùng Việt chọn Apple hay Facebook?

Các ứng dụng như Facebook sẽ bị kiểm soát về quyền riêng tư sát sao hơn trên iPhone với iOS 14. Ảnh: Thế Lâm.
Các ứng dụng như Facebook sẽ bị kiểm soát về quyền riêng tư sát sao hơn trên iPhone với iOS 14. Ảnh: Thế Lâm.
Các ứng dụng như Facebook sẽ bị kiểm soát về quyền riêng tư sát sao hơn trên iPhone với iOS 14. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top