Tỉ phú Mỹ sở hữu Los Angeles Times gọi mạng xã hội là bệnh ung thư thời đại

Tỉ phú Patrick Soon-Shiong. Ảnh: New Nation News
Tỉ phú Patrick Soon-Shiong. Ảnh: New Nation News
Tỉ phú Patrick Soon-Shiong. Ảnh: New Nation News
Lên top