Chính phủ đóng cửa, ông Trump bỏ tiền túi gọi 300 hamburger đãi khách

Tổng thống Donald Trump bỏ tiền túi gọi 300 hamburger đãi khách. Ảnh: Getty Images
Tổng thống Donald Trump bỏ tiền túi gọi 300 hamburger đãi khách. Ảnh: Getty Images
Tổng thống Donald Trump bỏ tiền túi gọi 300 hamburger đãi khách. Ảnh: Getty Images
Lên top