Thuế nhập khẩu xăng dầu lại bị “chê”

Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa quyết định chỉ tăng giá dầu diesel, trong khi vẫn giữ ổn định giá các mặt hàng xăng khoáng trong kỳ điều chỉnh giá lần này. Ảnh: P.V
Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa quyết định chỉ tăng giá dầu diesel, trong khi vẫn giữ ổn định giá các mặt hàng xăng khoáng trong kỳ điều chỉnh giá lần này. Ảnh: P.V