Thoả thuận với YouTube chính thức hết hiệu lực, cổ phiếu YEG “lau sàn”

Ngày 22.5, Yeah1 thông báo thỏa thuận lưu trữ nội dung với YouTube chính thức hoàn toàn không còn hiệu lực.
Ngày 22.5, Yeah1 thông báo thỏa thuận lưu trữ nội dung với YouTube chính thức hoàn toàn không còn hiệu lực.
Ngày 22.5, Yeah1 thông báo thỏa thuận lưu trữ nội dung với YouTube chính thức hoàn toàn không còn hiệu lực.
Lên top