TỪ VIỆC GNN EXPRESS TUYÊN BỐ NGỪNG HOẠT ĐỘNG - DỊCH VỤ THU TIỀN HỘ:

Thanh toán bằng tiền mặt là “hé cửa” cho lòng tham

Cty GNN Express ngừng hoạt động vì “không đủ năng lực tài chính”. Ảnh: A.C
Cty GNN Express ngừng hoạt động vì “không đủ năng lực tài chính”. Ảnh: A.C
Cty GNN Express ngừng hoạt động vì “không đủ năng lực tài chính”. Ảnh: A.C

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top