Thaco của tỉ phú Bá Dương huỷ đăng ký công ty đại chúng, lấn sân mảng siêu thị

Lên top