Lật kèo “chém gió” chê Bitcoin, tài sản tỉ phú Elon Musk bay 20 tỉ USD

Cổ phiếu của Tesla đã giảm 15% làm giảm giá trị tài sản ròng của tỉ phú Elon Musk “bốc hơi” 20,5 tỉ USD. Đồ hoạ: Trà My
Cổ phiếu của Tesla đã giảm 15% làm giảm giá trị tài sản ròng của tỉ phú Elon Musk “bốc hơi” 20,5 tỉ USD. Đồ hoạ: Trà My
Cổ phiếu của Tesla đã giảm 15% làm giảm giá trị tài sản ròng của tỉ phú Elon Musk “bốc hơi” 20,5 tỉ USD. Đồ hoạ: Trà My
Lên top