Tài xế tái diễn tiền lẻ qua BOT, chủ đầu tư "xuống nước" giảm phí quốc lộ 5

Tài xế trả tiền lẻ tại trạm BOT quốc lộ 5 ngày 11.12.
Tài xế trả tiền lẻ tại trạm BOT quốc lộ 5 ngày 11.12.
Tài xế trả tiền lẻ tại trạm BOT quốc lộ 5 ngày 11.12.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top