Start-up 2 tuổi được định giá 2,6 tỉ USD

Brex, công ty khởi nghiệp (start-up) chuyên về thẻ tín dụng doanh nghiệp. Ảnh Forbes
Brex, công ty khởi nghiệp (start-up) chuyên về thẻ tín dụng doanh nghiệp. Ảnh Forbes
Brex, công ty khởi nghiệp (start-up) chuyên về thẻ tín dụng doanh nghiệp. Ảnh Forbes
Lên top