Sau 2 lần giảm liên tiếp, giá xăng có thể tăng trở lại vào ngày mai

Xăng có thể tăng giá vào ngày mai.
Xăng có thể tăng giá vào ngày mai.
Xăng có thể tăng giá vào ngày mai.