Quản lý sử dụng đất công tại TPHCM: Quản lý lỏng lẻo, tiền chảy vào túi ai?

Một khu đất lớn thuộc sở hữu Nhà nước bị đem cho thuê sai phép tại quận Gò Vấp.
Một khu đất lớn thuộc sở hữu Nhà nước bị đem cho thuê sai phép tại quận Gò Vấp.
Một khu đất lớn thuộc sở hữu Nhà nước bị đem cho thuê sai phép tại quận Gò Vấp.
Lên top