Phát triển 15.000 hợp tác xã nông nghiệp vào năm 2020 phải được coi là “mệnh lệnh”

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đến năm 2020 phấn đấu phát triển 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Ảnh minh họa: Trung Kiên
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đến năm 2020 phấn đấu phát triển 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Ảnh minh họa: Trung Kiên
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đến năm 2020 phấn đấu phát triển 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Ảnh minh họa: Trung Kiên

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top