Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông chủ Facebook bán 95 triệu USD cổ phiếu làm từ thiện