Những dấu hỏi lớn về trạm thu phí BOT Nam Cầu Giẽ?

Nữ nhân viên thu phí đang chỉ dẫn cho tác giả cách đi đường tránh.
Nữ nhân viên thu phí đang chỉ dẫn cho tác giả cách đi đường tránh.
Nữ nhân viên thu phí đang chỉ dẫn cho tác giả cách đi đường tránh.
Lên top