NHNN nói về việc Bộ Tài chính Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách giám sát

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ảnh SBV
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ảnh SBV
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ảnh SBV
Lên top