Tỷ giá ngoại tệ 29.5: Niềm tin tăng lên, USD vững vàng neo cao

Tỷ giá ngoại tệ 29.5: USD tăng, Euro giảm, Yen vẫn giữ được vị thế là kênh trú ẩn an toàn
Tỷ giá ngoại tệ 29.5: USD tăng, Euro giảm, Yen vẫn giữ được vị thế là kênh trú ẩn an toàn
Tỷ giá ngoại tệ 29.5: USD tăng, Euro giảm, Yen vẫn giữ được vị thế là kênh trú ẩn an toàn
Lên top