Nhân viên sân bay đóng cửa nhà ga để chơi… cầu lông, xử lý thế nào?