Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Người tiêu dùng đang bị các nhà mạng “móc túi” qua facebook?

Một trong những thao tác để sử dụng tính năng này. Ảnh: QUỐC DŨNG
Một trong những thao tác để sử dụng tính năng này. Ảnh: QUỐC DŨNG