Người tiêu dùng đang bị các nhà mạng “móc túi” qua facebook?

Một trong những thao tác để sử dụng tính năng này. Ảnh: QUỐC DŨNG
Một trong những thao tác để sử dụng tính năng này. Ảnh: QUỐC DŨNG
Một trong những thao tác để sử dụng tính năng này. Ảnh: QUỐC DŨNG