Mua dầu thô tích trữ là không khả thi

Nước ta hiện nay không có kho dự trữ quốc gia, chỉ có 2 kho chứa dầu thô của 2 NMLD (Dung Quất, Nghi Sơn) phục vụ cho sản xuất của Nhà máy là chính. Trong ảnh: Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: PVN
Nước ta hiện nay không có kho dự trữ quốc gia, chỉ có 2 kho chứa dầu thô của 2 NMLD (Dung Quất, Nghi Sơn) phục vụ cho sản xuất của Nhà máy là chính. Trong ảnh: Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: PVN
Nước ta hiện nay không có kho dự trữ quốc gia, chỉ có 2 kho chứa dầu thô của 2 NMLD (Dung Quất, Nghi Sơn) phục vụ cho sản xuất của Nhà máy là chính. Trong ảnh: Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: PVN
Lên top