Một công ty dự chi nghìn tỉ mua cổ phần Vietjet

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Sovico Aviation. 
Ảnh: TL
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Sovico Aviation. Ảnh: TL
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Sovico Aviation. Ảnh: TL
Lên top