Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam lên tích cực

Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam lên tích cực. Ảnh: TL
Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam lên tích cực. Ảnh: TL
Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam lên tích cực. Ảnh: TL
Lên top