Hộ kinh doanh có phải nộp thuế môn bài?

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Lên top