“Luật BOT”: Mất bò mới lo làm chuồng

Các phương tiện lưu thông qua BOT Biên Cương, Quảng Ninh. Ảnh: PV
Các phương tiện lưu thông qua BOT Biên Cương, Quảng Ninh. Ảnh: PV
Các phương tiện lưu thông qua BOT Biên Cương, Quảng Ninh. Ảnh: PV
Lên top