Làm thế nào để chuyển tiền khi ngân hàng nghỉ tết?

Giao dịch khi ngân hàng nghỉ Tết
Giao dịch khi ngân hàng nghỉ Tết