Kinh tế 24h: Nghiên cứu cho phá sản ngân hàng, Hiệp hội nước mắm “kêu cứu” Thủ tướng