Kinh tế 24h: Chấm dứt kinh doanh tại căn hộ chung cư; hồi sinh đề xuất “dự án nghìn tỉ đuổi chim”