DỰ ÁN ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC - NAM:

Không phân biệt nhà đầu tư nội hay ngoại nếu đủ năng lực

Đường cao tốc Bắc - Nam có vai trò bảo đảm cho nền tảng phát triển của đất nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế (ảnh minh họa).
Đường cao tốc Bắc - Nam có vai trò bảo đảm cho nền tảng phát triển của đất nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế (ảnh minh họa).
Đường cao tốc Bắc - Nam có vai trò bảo đảm cho nền tảng phát triển của đất nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế (ảnh minh họa).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top