Khaisilk Hàng Gai tạm ngưng bán hàng để cơ quan chức năng kiểm tra

Khaisilk tại Hà Nội tạm ngưng bán hàng để cơ quan chức năng kiểm tra. Ảnh: CTV
Khaisilk tại Hà Nội tạm ngưng bán hàng để cơ quan chức năng kiểm tra. Ảnh: CTV
Khaisilk tại Hà Nội tạm ngưng bán hàng để cơ quan chức năng kiểm tra. Ảnh: CTV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM