Hơn 2 nghìn sản phẩm mang nhãn hiệu Khaisilk có dấu hiệu vi phạm pháp luật