Hé lộ những mẫu máy bay Boeing được Bamboo Airways “để mắt”

Ông Robert Faye –Giám đốc Kinh doanh Cao cấp của Boeing Commercial Airplanes trao đổi với phóng viên về việc hợp tác này
Ông Robert Faye –Giám đốc Kinh doanh Cao cấp của Boeing Commercial Airplanes trao đổi với phóng viên về việc hợp tác này