Xăng dầu chuẩn cho người Việt:

Hàng trăm câu hỏi “oái ăm” của người mua hàng

Kiểm tra hệ thống bơm xăng tại Kho xăng dầu PVOIL Bắc Giang. Ảnh: P.V
Kiểm tra hệ thống bơm xăng tại Kho xăng dầu PVOIL Bắc Giang. Ảnh: P.V
Kiểm tra hệ thống bơm xăng tại Kho xăng dầu PVOIL Bắc Giang. Ảnh: P.V
Lên top