Hải Phòng: Bàn giao tàu dầu 6.500 tấn cho Hàn Quốc

Ngày 10.11, Cty Đóng tàu Phà Rừng (Hải Phòng) đã tổ chức bàn giao tàu chở dầu/hóa chất có tải trọng 6.500 tấn xuất khẩu sang Hàn Quốc
Ngày 10.11, Cty Đóng tàu Phà Rừng (Hải Phòng) đã tổ chức bàn giao tàu chở dầu/hóa chất có tải trọng 6.500 tấn xuất khẩu sang Hàn Quốc
Ngày 10.11, Cty Đóng tàu Phà Rừng (Hải Phòng) đã tổ chức bàn giao tàu chở dầu/hóa chất có tải trọng 6.500 tấn xuất khẩu sang Hàn Quốc

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top