Gom hơn 3 triệu cổ phiếu quỹ, giá cổ phiếu Yeah1 vẫn “lau sàn”

Giá cổ phiếu Yeah1 tiếp tục lau sàn phiên thứ 12 liên tiếp
Giá cổ phiếu Yeah1 tiếp tục lau sàn phiên thứ 12 liên tiếp
Giá cổ phiếu Yeah1 tiếp tục lau sàn phiên thứ 12 liên tiếp
Lên top