Gỡ vướng thế nào để đẩy mạnh tốc độ “cao tốc hoá”?