Giàu lên từ cây đặc sản

Tổng đội trưởng Hồ Xuân Hiếu (trái) cùng đội viên Thái Văn Hướng (phải) tại vườn dó trầm. Ảnh: Văn Lê
Tổng đội trưởng Hồ Xuân Hiếu (trái) cùng đội viên Thái Văn Hướng (phải) tại vườn dó trầm. Ảnh: Văn Lê
Tổng đội trưởng Hồ Xuân Hiếu (trái) cùng đội viên Thái Văn Hướng (phải) tại vườn dó trầm. Ảnh: Văn Lê

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top