Giá vàng ngày 18.7: Giảm sốc, nhà đầu tư bán tống bán tháo chốt lời