Giá vàng hôm nay 1.10: Giảm nhẹ cuối tuần, USD tăng mạnh

Giá vàng cuối tuần giảm nhẹ khi đồng USD bật tăng. Ảnh PV
Giá vàng cuối tuần giảm nhẹ khi đồng USD bật tăng. Ảnh PV
Giá vàng cuối tuần giảm nhẹ khi đồng USD bật tăng. Ảnh PV