FLC bị HOSE nhắc nhở vì chậm báo cáo tiến độ sử dụng vốn

Tập đoàn FLC vừa bị HOSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin tiến độ sử dụng vốn.
Tập đoàn FLC vừa bị HOSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin tiến độ sử dụng vốn.
Tập đoàn FLC vừa bị HOSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin tiến độ sử dụng vốn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top