Đêm nay, Apple trình làng siêu phẩm mới trước cả thế giới