Cục trưởng Cục trồng trọt nói gì về hàng trăm tấn củ cải, su hào ế thừa phải chặt bỏ?

Cục trưởng Cục Trồng trọt Nguyễn Hồng Sơn trả lời  báo chí. Ảnh: Kh.L
Cục trưởng Cục Trồng trọt Nguyễn Hồng Sơn trả lời báo chí. Ảnh: Kh.L
Cục trưởng Cục Trồng trọt Nguyễn Hồng Sơn trả lời báo chí. Ảnh: Kh.L