Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cổ phiếu VIB lên sàn UPCOM với giá 17.000 đồng/cổ phiếu