Âm nhạc thế giới sau đại dịch - Cuộc đổ bộ trở lại của những con át chủ bài

Taylor Swift sẽ trở lại với âm nhạc bằng album mới có tên “Red”. Ảnh: Xinhua
Taylor Swift sẽ trở lại với âm nhạc bằng album mới có tên “Red”. Ảnh: Xinhua
Taylor Swift sẽ trở lại với âm nhạc bằng album mới có tên “Red”. Ảnh: Xinhua
Lên top