Cổ phiếu ngành vật liệu xây dựng sẽ “thăng hoa” trong năm 2021?

11 dự án thành phần của cao tốc Bắc - Nam sẽ được giải ngân trong 2021.
Ảnh minh họa: HH.
11 dự án thành phần của cao tốc Bắc - Nam sẽ được giải ngân trong 2021. Ảnh minh họa: HH.
11 dự án thành phần của cao tốc Bắc - Nam sẽ được giải ngân trong 2021. Ảnh minh họa: HH.
Lên top