Có nên siết dòng tiền ngân hàng chảy vào bất động sản?

Phần lớn nguồn vốn triển khai các dự án bất động sản là tiền của ngân hàng. Ảnh: PV
Phần lớn nguồn vốn triển khai các dự án bất động sản là tiền của ngân hàng. Ảnh: PV
Phần lớn nguồn vốn triển khai các dự án bất động sản là tiền của ngân hàng. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top