Cơ hội bứt phá từ du lịch văn hóa cho Việt Nam

Du khách đang học làm đèn lồng tại InterContinental Danang. Ảnh PV
Du khách đang học làm đèn lồng tại InterContinental Danang. Ảnh PV
Du khách đang học làm đèn lồng tại InterContinental Danang. Ảnh PV