Chuyển đổi từ 11 số sang 10 số: VinaPhone chiếm số đẹp 08x, MobiFone và Viettel dùng đầu số 03x, 07x

Vinaphone đã nhanh chân chọn được đầu số đẹp 08x khi chuyển thuê bao di động từ 11 số thành 10 số. Ảnh: PV
Vinaphone đã nhanh chân chọn được đầu số đẹp 08x khi chuyển thuê bao di động từ 11 số thành 10 số. Ảnh: PV
Vinaphone đã nhanh chân chọn được đầu số đẹp 08x khi chuyển thuê bao di động từ 11 số thành 10 số. Ảnh: PV