Chứng khoán: Phiên giảm điểm “rũ bỏ”, cơ hội cho cổ phiếu tốt

Thị trường chứng khoán đang khó đoán. Ảnh: Thế Lâm.
Thị trường chứng khoán đang khó đoán. Ảnh: Thế Lâm.
Thị trường chứng khoán đang khó đoán. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top